For at beskytte miljøet har EU besluttet, at der skal gøres en indsats for at få indsamlet alle batterityper. Alle importører af batterier er derfor forpligtiget til at indsamle eller at få andre til at indsamle batterier i samme mængde, som man har indført og solgt i importlandet (Danmark).


Bly er et tungmetal, som man skal gøre alt for at indsamle. Bly er særdeles sundhedsskadeligt for mennesker og dyr, hvis det forurener omgivelserne og efterfølgende det, vi spiser og drikker. Gamle udtjente eller defekte blybatterier omsmeltes, og det rensede bly anvendes til fremstilling af nye blybatterier.


For at få indsamlet alle de batterier, som bliver solgt, kan kunden vælge at få et firma, som indsamler skrot, til at komme og afhente, hvad man har samlet af gamle blybatterier. Der skal forlanges dokumentation for den afleverede mængde og man skal sikre sig, at det firma som afhenter de udtjente blybatterier, er godkendt til dette. Hvis man ikke ønsker at levere de gamle blybatterier tilbage til importøren, skal man selv påtage sig ansvaret og være registreret i Dansk Producentansvarssystem (DPS). Dette koster for førstegangsoptagelse 1000,-kr. Ligeledes skal kunden overfor importøren bekræfte skriftligt, at man selv sørger for at loven bliver overholdt. For at gøre genindsamlingen af blybatterier så ubureaukratisk og billig som muligt, har Setronic ApS valgt en ordning, hvor der betales pant, når man køber et batteri og denne pant krediteres, når man leverer blybatteriet tilbage. Setronic påtager sig derefter ansvaret for, at blybatterierne bliver sendt til et godkendt smelteværk.