4 Indbyggede funktioner:

- Enkelt kapacitetstest

- Kapacitetstest ved flere cykler

- Test af et lade apparat

- Måling af spænding


I LED displayet vises årsagen til fejlen på batteriet.


1. Batteriet skal lades op

2. Kapaciteten er utilstrækkelig

3. Der er kortslutning i en eller flere celler eller produktionsfejl.

4. Batteriet bliver over/underladet af lade apparatet.LCD displayet viser kapaciteten i timer, minutter og procent.

Batteri kapaciteten kan indstilles fra 0,80 – 400 Ah/20h

ABAT Pro kan tilkobles PC for at udlæse detaljerede data omkring batteriets kapacitet eller lade apparatets kvalitet.

Karakteristika


- ABAT Pro har en selvdiagnose funktion

- Mulighed for flere tests med datostempel

- Dynamisk algoritme til at opspore defekte celler eller produktionsfejl.

- Kompensation for batteritemperatur  

- Maksimal Præcision gennem Peukert-beregninger

- Gemme og udskrive testresultater via PC

- Betjening via PC muligt

- Til 6 og 12V batterier

- Pålidelig – et kvalitetsprodukt

- Virker på alle batterier: Bly-syre, GEL, AGM osv.

- Et mere præcist resultat end ved

      upålideligeimpedans testere


Hvorfor er Batterikapacitet vigtig?


Hvis kapaciteten i et batteri er utilstrækkelig, vil dette ikke kunne klare de opgaver som det er beregnet til. Alle batterier har en nominel kapacitet, et batteri består testen når den målte kapacitet er minimum 60% af den nominelle kapacitet. Kapaciteten afhænger af alderen og kvaliteten af batteriet.

Hvorfor er kvaliteten af lade apparatet vigtig?

Levetiden af et batteri aftager hvis det ikke bliver ladet op korrekt. Testsystemet ABAT Pro detekterer overladning (beskadigelse af pladerne i batteriet) og underladning (sulfation).


Hvorfor skal du bruge en ABAT Pro?

-  Den bekræfter kvaliteten af batteriet.

- Den hjælper med at afdække fejl som kan være i batteriet.

- Den styrker din professionalisme over for kunden, ved grafisk at dokumentere batteriets tilstand.